Truy cập nội dung luôn

Đây là VÒNG SƠ KẾT 6, tức là chỉ còn 6 tuần nữa sẽ kết thúc vòng loại cuộc thi NGÔI SAO XÌ TIN 2017.

Đây là 7 người bạn đã vào Vòng sơ kết 5. Còn bạn? Mời bạn gửi hồ sơ dự thi đến nsxt2017@muctim.com.vn ngay hôm nay!

Đây là 7 người bạn đã vào Vòng sơ kết 4. Còn bạn? Mời bạn gửi hồ sơ dự thi đến nsxt2017@muctim.com ngay hôm nay!

Và ai đã lọt vào Vòng sơ kết 3, mời bạn “điểm danh” họ đi nào. Còn bạn? Mời đăng kí dự thi ngay hôm nay!

Ngôi sao xì tin