Truy cập nội dung luôn

Phát hành sáng thứ hai, ngày 18/12/2017.

Ngày 10/12/2017 vừa qua, chương trình Tự hào thương hiệu Việt Nam năm 2017 đã diễn ra tại Quận 6 với nhiều nội dung hấp dẫn.

Sân chơi của những người làm ảo thuật thành phố đã chính thức được thành lập. Đây được xem là ngôi nhà chung và là cơ hội trau dồi kiến thức giữa các thế hệ ảo thuật gia tại TP. HCM. 

Tự hào truyền thống, vững bước tương lai, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XI kêu gọi tuổi trẻ Việt Nam "Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển" trong thư gửi tuổi trẻ.

Thời sự