Truy cập nội dung luôn

Ngày 13/10/2017 tại Công viên Tượng đài Bác và Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Nhà Văn hóa Sinh viên Tp. HCM tổ chức chương trình “Tuổi xanh tôi hát” với chủ đề “Chuyển động trẻ” nhằm thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tp. Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Sáng ngày 14/10/2017, tại Nhà văn hóa Thanh niên, Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố phối hợp với Trang kiếm việc trực tuyến Finjobs tổ chức ngày hội “Phỏng vấn – Tuyển dụng” lần 16, năm học 2017.

Người dân ở quận Cái Răng (Cần Thơ), ai cũng biết bà Hai Hiệp đươn (đan) giỏ lùng. Bà làm từ lúc 14 tuổi đến giờ đã  85 tuổi. 

Thời sự