Truy cập nội dung luôn

Mời bạn xem đáp án chính thức hai bài thi Toán và Ngữ văn do Bộ GD& ĐT vừa công bố. 

Ngày 24/6/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố đáp án chính thức các bài thi trong kì thi THPT 2017, trong đó có bài thi KHXH.

Ngay sau buổi thi cuối cùng, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã công bố đáp án chính thức các bài thi trong kì thi THPT quốc gia 2017.

Mời bạn xem đáp án chính thức bài thi Ngoại ngữ kì thi THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Trường lớp