Sản phẩm AFC Trà xanh đánh dấu bước tiến mới của nhãn hàng trong việc cập nhật xu hướng ẩm thực hiện đại.

Kỷ niệm 35 năm thành lập và phát triển, Công ty TNHH Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tiên (Biti’s)  ra mắt bộ sưu tập mới mang tên “Văn Hóa Dân Gian” dành cho trẻ em.

Tập đoàn KAO vinh dự được tham gia trong Hội chợ Triển lãm Quốc tế Eco-Product International Fair 2017 lần thứ 11, từ ngày 11 tháng 05 đến ngày 13 tháng 05, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Tri Thức Trẻ Vì Giáo Dục là cuộc thi khuyến khích các trí thức trẻ dưới 35 tuổi tham gia đóng góp các sáng kiến, ý tưởng mới cho ngành giáo dục.

Khuyến mãi 24h