Truy cập nội dung luôn

Để nâng cao chất lượng đầu vào, từ sang năm Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) riêng đối với các trường đại học sư phạm, cao đẳng sư phạm và các ngành đào tạo giáo viên.

Trường Đại học Cần Thơ vừa có thông báo chính thức về đợt xét tuyển bổ sung với 560 chỉ tiêu ở 29 ngành học. Thời gian nhận hồ sơ đăng kí bắt đầu từ 7 giờ ngày 10/8/2017 đến 17 giờ ngày 15/8/2017.

Ngày 31/7, trường Đại học Cần Thơ công bố điểm kết quả tuyển sinh đại học chính quy năm 2017.

Học nghề Spa thay vì đại học có thể đúng với bạn nhưng có thể không đúng với một ai đó. Nhưng chắc chắn học nghề Spa sẽ không phải là sai lầm nếu bạn có một thái độ học tập nghiêm túc và khao khát thành công.

Tuyển sinh